ارتباط خبر:در گیر و دار گرانی و تعیین نرخ هزینه های خوراک خانوارهای تهرانی در شگرد تبلیغاتی ویژه میادین شهرداری اینگونه تبلیغ شده است:

ارتباط خبر:در گیر و دار گرانی و تعیین نرخ هزینه های خوراک خانوارهای تهرانی در شگرد تبلیغاتی ویژه میادین شهرداری اینگونه تبلیغ شده است:هزینه‌ تهیه غذاهای بی‌کیفیت و حداقلی هر خانوار ۳ نفره تهرانی بی‌تردید مبلغی بالاتر از ۲۶۰هزار تومان در هفته خواهد بود.

ما در بررسی هزینه‌های هر خانوار ، اختلافی فاحش با آنچه در این جدول به عنوان  هزینه نهایی هر خانوار اعلام شده را نشان می‌دهد. بنابراین گزارش با محاسبه هزینه‌های مصرفی مطابق قیمت‌های همین جدول و با فرض اینکه قیمت‌های نوشته شده در آن حقیقی باشند، متوجه افزایش چندبرابری هزینه‌ها در مقایسه با آنچه مبلغ نهایی ۱۴۵هزار تومان در هفته اعلام شده، خواهیم شد.