بایگانی‌های بازار - ارتباط خبر
تفاوت پردرآمدترین شغل ها در ایران، انگلیس و امریکا ۲۶ آبان ۱۳۹۷

تفاوت پردرآمدترین شغل ها در ایران، انگلیس و امریکا

ارتباط خبر: براساس مطالعات علمی انجام شده در سال ۱۳۹۳، جراحان پلاستیک و قلب، دندانپزشکان فوق تخصص، طراحان لباس، مدرسان کنکور زیست‌شناسی در صدر مشاغل پردرآمد ایران قرار داشتند.  طبق مطالعات انجام شده در آمریکا پزشکان متخصص و جراحان و روان‌شناسان و پزشکان عمومی بیشترین میزان درآمد را کسب می‌کنند اما بالاترین میزان درآمد در […]