بایگانی‌های تبریز، علامه، طباطبایی - ارتباط خبر
آن علامه تبریزی عالم ۲۴ آبان ۱۳۹۷

آن علامه تبریزی عالم

‍ 🔸امروز سالگرد درگذشت علامه طباطبایی است. در بخشی از کتاب”سرشت و سرنوشت” (گفتگوی دکتر ابراهیمی دینانی با کریم فیضی) دکتر دینانی از آشنایی و ارادت دو طرفه هانری کُربن (اسلام شناس و شیعه شناس فرانسوی) و علامه می گوید. دکتر دینانی در این کتاب، از روزی می گوید که هانری کربن، علامه طباطبایی را […]