بایگانی‌های راه آهن - ارتباط خبر
اتصال ارومیه به شبکه ریلی کشور ۲۸ آبان ۱۳۹۷

اتصال ارومیه به شبکه ریلی کشور

ارتباط خبر : با راه اندازی خط آهن ارومیه _مراغه نه تنها برای بیش از ۱۸۰ نفر به صورت مستقیم شغل ایجاد می شود بلکه صرفه جویی سالیانه ۵۰ میلیارد ریالی در مصرف سوخت را به دنبال دارد. جابجایی سالیانه ۱٫۵ میلیون تن کالا و یک میلیون مسافر، کاهش ۴٫۶ میلیون مترمکعبی آلاینده های ناشی […]