بایگانی‌های رسانه - ارتباط خبر
بی طرفی رسانه ها، سراب یا واقعیت ۲۸ آبان ۱۳۹۷

بی طرفی رسانه ها، سراب یا واقعیت

به اعتقاد بسیاری از دانشمندان علوم‌ارتباطی، رعایت اصل عینیت و بی‌طرفی به طور كامل امكان‌پذیر نیست

بحران مخاطب توهم است ۲۸ آبان ۱۳۹۷

بحران مخاطب توهم است

انتقال روزنامه‎نگاری فیزیكی به مجازی، ژورنالیسم مرکزگرا به روزنامه‎نگاری متکثر، انتقال روزنامه‎نگاری آنالوگ به دیجیتال، تبدیل روزنامه‎نگاری تك متنی به روزنامه‎نگاری چند رسانه‎ای و انتقال از روزنامه‎نگاری وابسته به روزنامه‎نگاری فرامتنی از جمله خصوصیات روزنامه‎نگاری دنیای مدرن است.