بایگانی‌های روابط عمومی - ارتباط خبر
نکاتی در مورد راه اندازی اولین کمپین روابط عمومی ۲۰ آذر ۱۳۹۷

نکاتی در مورد راه اندازی اولین کمپین روابط عمومی

هدف از روابط عمومی افزایش فروش محصولات به شکل مستقیم نیست، بلکه آگاهی‌رسانی عمومی است که به طور غیر مستقیم منجر به افزایش فروش محصولات می‌شود. در عمومی‌سازی همه‌ توجه‌ها به سمت برند جذب می‌شود و باید بابت این موضوع آمادگی کامل داشت.