بایگانی‌های محتوا - ارتباط خبر
۱۳ دلیل برای توجه به بازاریابی محتوامحور ۲۰ آذر ۱۳۹۷

۱۳ دلیل برای توجه به بازاریابی محتوامحور

ارتباط خبر : ضرورت و صمیمیت موجود در بازاریابی محتوامحور(در اینجا متن محور) آن را بدل به فرآیندی جذاب برای کسب وکارها کرده است. در عین حال در زمینه کسب وکار و بازاریابی حرفه ای برخی معیارهای کیفی در تعیین نتیجه مطلوب تاثیرگذار است. اگرچه به گفته آرداس آلبی، مدیرعامل موسسه Marketing Interactions، با توجه […]